elsene.be

Actualiteit

Van de Galerij van Elsene naar de "Matongegalerij"

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene gaat stappen ondernemen om de naam van de Galerij van Elsene te wijzigen. Deze zal voortaan de officiële naam "Matongegalerij" dragen.

De laatste weken werd de gemeente Elsene aangesproken door de vertegenwoordigers van de handelaars in de galerijen van Elsene, Naamsepoort en Waversesteenweg in verband met de algemene situatie van hun commerciële ruimten en de zogenaamde "Matongewijk".
Na een ontmoeting met de leden van het college werd een overleg gestart tussen de verschillende actoren die oplossingen kunnen aanbrengen voor de aangehaalde problemen, aangezien de situatie van de galerij van Elsene bijzonder zorgwekkend blijkt te zijn.
Matonge is een plaats die leeft, die beweegt en die evolueert. Deze dynamiek geeft een bijzondere toets aan de wijk, die op geen enkele andere in de hoofdstad lijkt. Deze onbetwistbare rijkdom vormt een ware troef voor Elsene en de gemeente wil er dan ook een plek van maken waar het goed leven is.
In die zin wil de gemeente ook de identiteit van de Matongewijk bevestigen, die tot op heden een buurtschap is en geen officiële benaming. De stappen worden in dit opzicht doorgevoerd zodat de Galerij van Elsene de naam "Matongegalerij" kan dragen. Volgens de procedure dient de Koninklijke Commissie voor Toponymie geraadpleegd te worden en moet men de buurtbewoners vooraf op de hoogte brengen. Het is dan aan de gemeenteraad om de belissing te bekrachtigen.
Alle symbolische wijken van de gemeente hebben een plein of een verkeersader die ernaar verwijst. Ik denk daarbij aan het Flageyplein, het Kasteleinsplein, het Brugmannplein, het Luxemburgplein, de rotonde Begraafplaats van Elsene, de Gulden Vlieslaan en -galerij, de Louizaflessenhals en de Louizagalerij, benadrukt Dominique Dufourny, burgemeester. In de zogenaamde "Matongewijk" is er eigenlijk niets dat officieel naar deze naam verwijst. Wat zou er nu mooier zijn dan dat de Galerij van Elsene, die ook de Waversesteenweg met de Elsensesteenweg verbindt, trots de naam "MATONGEGALERIJ" draagt en officieel de erkenning van een hele wijk in de verf zet.

Contact: Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene 0475 35 62 12

25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Het witte lint dragen, dat is zich er publiekelijk toe verbinden:

  • Zich nooit schuldig te maken aan geweld tegen vrouwen
  • Nooit de ogen te sluiten voor of in te stemmen met dergelijk geweld
  • De daders niet goed te praten
  • Nooit te zeggen: "Die vrouwen hebben er zelf om gevraagd"
  • Gewelddadige mannen te overtuigen om hulp te zoeken


De "witte linten" zijn verkrijgbaar bij de dienst Solidariteit - Gelijke Kansen - 02.648.19.09

Roger Lallemand is overleden

Oud-senator en minister van Staat Roger Lallemand is overleden. Hij was van 1982 tot 2006 gemeenteraadslid in Elsene.
Als politicus spitste hij zich toe op ethische thema's zoals het recht voor vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken en het recht op waardig sterven.
Als advocaat verdedigde hij de arts Willy Peers in 1973 in een zaak rond abortus en anticonceptie. Lallemand schreef geschiedenis met het wetsvoorstel dat abortus onder voorwaarden niet langer strafbaar maakte.
Hij lag aan de basis van ethische en progressieve wetten die ons de dag van vandaag zeer dierbaar zijn, zoals de abortus- en euthanasiewet, het homohuwelijk...
Het college van burgemeester en schepenen van Elsene biedt zijn innige deelneming aan de familie en naasten van Roger Lallemand, een groots politicus met duidelijke overtuigingen.

Eerste fietsbox in Elsene!

Onlangs werd er een eerste fietsbox geplaatst in de wijk van het ziekenhuis van Elsene (Rodinlaan). Daarin kunnen tot 5 fietsen veilig gestald worden dankzij een sluitinrichting met sleutel.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 t.e.m. 15 september 2016 inschrijven door dit formulier in te vullen en terug te sturen naar onderstaand adres: box at elsene punt be.

Meer info...

Nationale feestdag

Gezien de woelige internationale context is het op deze nationale feestdag nodig om onze nationale wapenspreuk in herinnering te brengen: Eendracht maakt macht. De fundamentele waarden van onze maatschappij sinds 1830- vrijheid, gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect- moeten bescherming bieden tegen terreur en het terugplooien op de eigen identiteit.

Aanslag van Nice

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van afgelopen nacht in Nice wil het college van burgemeester en schepenen van Elsene hulde brengen aan de slachtoffers van deze afschuwelijke daad. "Onze diepe solidariteit en vriendschap gaan in het bijzonder uit naar de personen die rechtstreeks getroffen worden door dit drama. We voelen ons meer dan ooit verbonden met de Franse bevolking en delen haar leed."
Het college van burgemeester en schepenen

Elsene, trots op haar wijkdiversiteit

De gemeente Elsene is trots dat zij op wijken van een opmerkelijke diversiteit kan bogen die bijdragen aan haar rijkdom en van Elsene een van de hoogstgewaardeerde gemeenten van het Gewest maken.

De onlangs als toeristische zone erkende Guldenvlieswijk met zijn kwaliteitswinkels, de tot een van de grootste cultuurpolen uitgegroeide Flageywijk of de universiteitswijk met zijn dynamisme en zijn universiteitspolen: de verscheidenheid aan wijken en van haar bewoners zijn zoveel troeven voor Elsene die het welzijn van het stadsleven ten goede komen.

Foute informatie doet de ronde als zou de gemeente Elsene de naam van de Matongéwijk willen veranderen. Vandaar een rechtzetting.
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene heeft geenszins de intentie om de benaming van de Matongéwijk te veranderen.

Wij hebben ambitie voor onze gemeente en wij zijn ervan overtuigd dat steun aan de winkeliers van levensbelang is om onze wijken te laten opleven en ook aantrekkelijker te maken. Wij helpen nieuwe handelszaken, ongeacht welke, en moedigen ze aan om zich te vestigen, ongeacht de wijk.

De benaming "Quartier des Continents" ("Continentenwijk") is geen initiatief van de gemeente, maar wel van een handelaarsvereniging (http://quartierdescontinents.be/) met handelszaken gelegen o.m. in de Vredestraat, de Waversesteenweg of op het Sint-Bonifaasplein. De vzw organiseert zo activiteiten om die handelszaken op te waarderen. De rol van de gemeente Elsene is ook om die initiatieven aan te moedigen, net als wij dat doen voor andere verenigingen in andere wijken.

Er is dus nooit sprake van geweest om de identiteit en de diversiteit van de Matongéwijk, waar wij aan gehecht zijn en die zijns gelijke niet heeft in de hoofdstad, ter discussie te stellen.
Met die instelling staan de diensten van de gemeente op alle niveaus paraat opdat het er goed leven is en om dat dynamisme te vrijwaren, zoals wij dat in heel de gemeente Elsene ambiëren te doen.

Het college heeft de wijken altijd gesteund in hun identiteit en in hun eigenheid en is niet van plan om hun erkenning in welke zin dan ook te wijzigen.

Contact: Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene 0475/35.62.12

Aanslagen Brussel - Rouwregister

We zijn allemaal heel erg aangeslagen na de afschuwelijke aanslagen gisteren in de luchthaven van Brussel-Nationaal en de Brusselse metro. Onze gedachten van solidariteit gaan naar de slachtoffers, hun families en aan alle hulpdiensten voor hun toewijding, professionalisme en moed. We nodigen alle Elsenaars uit om blijk te geven van kalmte en solidariteit tijdens deze bijzonder moeilijke momenten voor ons land.

We houden vandaag om 12:00 uur een minuut stilte op het Fernand Cocqplein, voor het gemeentehuis. Iedereen kan vanaf vandaag 23 maart ook het rouwregister tekenen in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en schepenen


Dreigingsniveau 4 - 23 maart 2016

Maatregelen geldig voor woensdag 23 maart 2016 : Heropening van de gemeentediensten

Noodnummer 1771

Ter herinnering : het noodnummer van het crisiscentrum is 1771.

Scholen - Creches - Kleuterscholen zijn open

Alle gemeentelijke scholen, crèches en kleuterscholen zijn open op woensdag 23 maart 2016, met versterkte politieaanwezigheid. Meer inlichtingen bij de dienst openbaar onderwijs op 02 515 65 15.

Heropening gemeentebestuur en gemeente-instellingen

Het gemeentebestuur en alle gemeente-instellingen (Museum, zwembad, bibliotheken, sportcentrum, Emergence XL, wijkhuizen, ...) zullen opnieuw toegankelijk zijn op woensdag 23 maart.

Rouwregister

Het college van burgemeester en schepenen zal vanaf morgen 23 maart 12 uur een rouwregister openen voor inwoners in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis (Elsensesteenweg 168).

Zie ook: Informatiedienst

Laatste verandering: 2016-07-05 10:26:36