elsene.be

Reglementen en verordeningen

Datum Titel (PDF)
21/12/2017 Retributiereglement op de aanvraag en de aflevering van documenten, de uitvoering van diensten, de samenstelling en de raadpleging van administratieve dossiers (2572 Kb)
23/11/2017 Reglement van de schrijfwedstrijd Game Over ?! (93 Kb)
19/10/2017 Huis voor de solidariteit - Wijkhuis Malibran - Reglement van inwendige orde (288 Kb)
19/10/2017 Huishoudelijk reglement van de zalen van de dienst cultuur (59 Kb)
19/10/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Zwanenparking (42 Kb)
22/06/2017 Autoloze zondag op 17 september 2017. Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer (58 Kb)
22/06/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Akarovaparking (41 Kb)
22/06/2017 Premie voor de sterilisatie van huiskatten (katers en kattinnen) - Gemeentelijk reglement (43 Kb)
22/06/2017 Toestemming tot vergroening (wegvergunning) (59 Kb)
27/04/2017 Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbare domein (266 Kb)
23/03/2017 Belastingreglement over het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg (56 Kb)
23/03/2017 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (413 Kb)
23/03/2017 Prijs Marie-Louise Rousseau – Reglement (37 Kb)
23/02/2017 Algemeen politiereglement van de stad Brussel en de gemeente Elsene (738 Kb)
23/02/2017 Huishoudelijk reglement voor de gebruikers van de Tulpparking (49 Kb)
23/02/2017 Reglement betreffende de organisatie van rommelmarkten en braderieën in Elsene (262 Kb)
23/01/2017 Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies (45 Kb)
15/12/2016 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (69 Kb)
15/12/2016 Belasting op de kantooroppervlakten (539 Kb)
15/12/2016 Belasting op de publicitaire installaties (159 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op bankinstellingen en financiële instellingen (353 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de aan huis bezorgde niet geadresseerde publicitaire drukwerken of producten en op de verdeling van publicitaire geschriften of producten op de openbare weg (130 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de agentschappen voor weddenschappen op paardenraces en op hun bijkantoren (101 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de antennes en zendinstallaties voor GSM of mobiele telefonie, telecommunicatie, verzending van signalen en uitwisseling van informatie via Hertz-golven (111 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de automatische loketten (124 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de inrichtingen van het hotel type, de appart-hotels en de gemeubelde (547 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de ondernemingen waarin barpersoneel tewerkgesteld is (353 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de parkeerplaatsen (110 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de privé-clubs (116 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben (124 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken voor het oprichten, afbreken, herbouwen, transformeren of onderhouden van gebouwen (158 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op de uithangborden (138 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor handelsdoelstellingen (202 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op het gebruik van een woonplaats op dewelke de bewoner niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven (508 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op leegstaande panden, onbewoonde, onafgewerkte gebouwen en verwaarloosde gronden (182 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden (156 Kb)
15/12/2016 Belastingreglement op zekere handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning (bouwbelasting) (108 Kb)
15/12/2016 Opcentiemen op de onroerende voorheffing personenbelasting (63 Kb)
24/11/2016 Reglement betreffende nachtwinkels en privé bureaus voor telecommunicatie (66 Kb)
20/10/2016 Reglement voor de verkoop van advertentieruimte in het informatiemagazine van de gemeente Elsene (137 Kb)
16/06/2016 Reglement betreffende de toekenning van geboortepremies (20 Kb)
19/05/2016 Règlement de la section adultes de la bibliothèque communale francophone d'Ixelles (35 Kb)
19/05/2016 Règlement de la section jeunesse de la bibliothèque communale francophone d'Ixelles (36 Kb)
28/04/2016 Reglement betreffende het beheer, de bewaring, de inzage, de mededeling, de toegankelijkheid, het gebruik en de valorisatie van de archieven van de gemeente Elsene (254 Kb)
28/04/2016 Retributiereglement op het gebruik van een staanplaats op openbare kermissen (10 Kb)
24/03/2016 Retributiereglement betreffende de grafconcessies op de begraafplaats, het lijkenvervoer, de prestaties van het personeel van de dienst van de teraardebestellingen en de opgravingen, het verblijf in de lijkenbewaarplaats, het huren en het openen van grafkelders (41 Kb)
24/03/2016 Retributiereglement betreffende het gebruik van een of meer plaatsen in een fietsbox op het grondgebied van de gemeente Elsene (44 Kb)
19/03/2015 Reglement betreffende de inschrijvingen voor het taalbadonderwijs in het lager onderwijs aan school nr. 7 "Bois de la Cambre" van de gemeente Elsene (19 Kb)
26/02/2015 Protocolakkoord betreffende gementelijke administratieve sancties (GAS) in geval van verkeersinbreuken (1798 Kb)
18/12/2014 Protocolakkoord betreffende gementelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken (1248 Kb)
20/11/2014 Reglement houdende de verwijdering door de Gemeente van tags, graffiti en andere opschriften van alle aard (67 Kb)
16/10/2014 Reglement betreffende de toelagen (114 Kb)
24/04/2014 Politiereglement betreffende de voorwaarden voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches op de gemeentelijke plakborden (38 Kb)
19/12/2013 Reglement van inwendige orde van de gemeentelijke peutertuinen (56 Kb)
28/11/2013 Reglement betreffende de restaurants (52 Kb)
20/06/2013 Reglement op aanvragen om toelating voor opnamen (142 Kb)
24/04/2013 Algemeen Reglement op de voorwaarden en de tarifering van aanvragen tot lening van materiaal van Elsene. Automatische indexering van de tarieven (21 Kb)
24/04/2013 Reglement betreffende de animaties en de clubs (39 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie aan de privé opvangplaatsen die toegelaten of erkend zijn door het ONE, of gecontroleerd of erkend door KIND EN GEZIN, die gelegen zijn op het grondgebied van Elsene en die de opvang verzekeren van kinderen uit Elsene van 0 tot (21 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie inzake energiebesparing in de elsense woningen (20 Kb)
24/04/2013 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie voor de renovatie van woningen te Elsene (19 Kb)
24/04/2013 Wedstrijdreglement van ""Elsene in de bloemetjes" (26 Kb)
24/04/2013 Wedstrijdreglement van "Etalages in feest" (24 Kb)
18/10/2012 Belasting voor het terugvorderen van de kosten voor de werken uit te voeren aan de trottoirs en de rioleringen (25 Kb)
18/10/2012 Belastingreglement op het schoonmaken van de openbare wegen door de gemeentediensten (27 Kb)
18/10/2012 Verhaalbelasting voor de aanleg, de verbetering en de uitrusting van de openbare wegen (43 Kb)
20/09/2012 Reglement van inwendige orde van de Adviesraad voor Internationale Solidariteit (19 Kb)
21/06/2012 Reglement van inwendige orde van de gemeentelijke creches (66 Kb)
16/02/2012 Reglement omtrent de opdrachten en de werking van de Ombudsman (58 Kb)
26/01/2012 Bevestiging van de politieverordening van 11 januari 2012 die elke samenscholing van meer dan 10 personen binnen de wijk Matongé verbood (17 Kb)
26/01/2012 Bevestiging van de politieverordening van 29 december 2011 die elke samenscholing van meer dan 10 personen binnen de wijk Matongé verbood (17 Kb)
26/01/2012 Interne Verordening betreffende de Workshops van de Els (28 Kb)
26/01/2012 Wijziging van de bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de specifieke werkroosters van bepaalde directies – Aanpassing van de werkrooster van het personeel van de Franstalige gemeentebibliotheek (16 Kb)
14/12/2011 Bevestiging van de politieverordening genomen op 12 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden (17 Kb)
14/12/2011 Bevestiging van de politieverordening genomen op 6 december 2011 om samenscholing van meer dan 10 personen in de Matonge-wijk te verbieden (17 Kb)
14/12/2011 Tweejaarlijkse architectuurprijs - Reglement (18 Kb)
17/11/2011 Huishoudelijk reglement voor gemeentewoningen (63 Kb)
22/09/2011 Reglement van toekenning van gemeentelijke woningen (23 Kb)
23/06/2011 Reglement met betrekking tot de toekenning van een gemeentelijke premie aan de privé opvangplaatsen die toegelaten of erkend zijn door het ONE, of gecontroleerd of erkend door KIND EN GEZIN, die gelegen zijn op het grondgebied van Elsene en die de opvang verzekeren van kinderen uit Elsene van 0 tot (21 Kb)
28/04/2011 Reglement van vakantiepleinen (23 Kb)
18/11/2010 Reglement met betrekking tot de uitreiking van de gemeentelijke parkeerkaarten (44 Kb)
17/12/2009 Reglement van de kunstwedstrijd voor het project : Medemens Water Ontdekking (37 Kb)
17/12/2009 Reglement van de vakantiepleinen (24 Kb)
26/11/2009 Reglement van inwendige orde van het programma Sociale Cohesie (31 Kb)
15/10/2009 Reglement van de Gemeentelijke consultatieve Preventieraad (47 Kb)
17/09/2009 Reglement van binnenbestuur houdende goedkeuring van het akkoord afgesloten op 16 mei 2007 tussen de Burgemeesters van de 19 Gemeenten van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdst (15 Kb)
17/06/2009 Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein (48 Kb)
22/09/2005 Huishoudelijk reglement van de zwembad van Elsene (41 Kb)
19/11/1998

Zie ook: Algemeen politiereglement van Elsene, Gemeenteraadszittingen

Laatste verandering: 2015-01-30 16:03:22