elsene.be

Algemene beleidsverklaring

Het college van burgemeester en schepenen is verplicht om, binnen de drie maanden na de verkiezing van de schepenen, een algemene beleidsverklaring ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraadsleden (Nieuwe Gemeentewet, art. 242 bis).

Deze verklaring bestaat uit een programma voor het algemene beleid voor de tijdsduur van het mandaat en bevat op zijn minst de voornaamste politieke projecten van het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring door de gemeenteraad dient het programma in overeenstemming met de Gemeentewet publiek te worden gemaakt (affichering) en door elk ander communicatiemiddel dat door de gemeenteraad wordt voorgeschreven (b.v. op de gemeentelijke website, via het gemeentelijke infoblad,...).

Algemene beleidsverklaring

Laatste verandering: 2017-03-03 10:56:34