elsene.be

Parkeerkaart

Je hebt recht op een parkeerkaart als je gedomicilieerd bent in een van de drie residentiële sectoren van Elsene (noord, west en zuid) in een rode, grijze of blauwe (niet witte) zone.

Elk gezin heeft recht op maximaal 2 parkeerkaarten. Elke parkeerkaart is slechts geldig voor één nummerplaat en voor één voertuig en enkel in de sector waar het gezin gedomicilieerd is. Enkel gezinnen die in een straat wonen waar het parkeren gereglementeerd is, komen in aanmerking voor een parkeerkaart.

Je moet de kaart altijd goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van je geparkeerde voertuig plaatsen.

Een parkeerkaart aanvragen of vernieuwen ?

Ga naar de Bevolkingsdienst en breng de volgende bewijsstukken mee:

 • het origineel kentekenbewijs van het voertuig (roze of gele kaart)
 • je identiteitskaart
 • een volmacht met een leesbare kopie van de identiteitskaart van de aanvrager indien die persoon niet zelf aanwezig kan zijn
 • indien het voertuig niet ingeschreven staat op naam van de aanvrager en hij niet de eigenaar is, het bewijs dat de aanvrager van de parkeerkaart permanent over het voertuig beschikt
 • voor een leasevoertuig: de leaseverklaring die duidelijk de naam van de aanvrager moet vermelden
 • voor een bedrijfswagen: een verklaring van het bedrijf waarin staat dat de aanvrager de enige gebruiker van het voertuig is
 • voor het voertuig van een derde persoon: een kopie van een geldige verzekeringspolis waarop staat dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is
 • de oude parkeerkaart indien het om een vernieuwing gaat

Je kunt een parkeerkaart bestellen via het e-loket. In dat geval krijg je de kaart binnen de 10 dagen met de post toegestuurd.

De parkeerkaart moet teruggestuurd worden naar de gemeente indien:

 • de geldigheidstermijn van de kaart verstreken is,
 • de houder niet langer tot de doelgroep behoort die op de kaart aangegeven is,
 • de nummerplaat die op de kaart vermeld staat teruggestuurd moet worden naar de DIV,
 • de gemeente een maatregel treft waardoor de parkeerkaart niet langer geldig is.
In deze gevallen moet je de kaart binnen de 8 dagen terugsturen.

Een beschadigde of onleesbare kaart moet je teruggeven bij ontvangst van een tweede of een nieuw exemplaar.

Tarieven

1e kaart: €15 (geldig gedurende 1 jaar).
2e kaart: €50 (geldig gedurende 1 jaar).

Wijziging nummerplaat of sector

Indien je verhuist naar een andere sector in Elsene of indien je nummerplaat is gewijzigd, kan je je parkeerkaart kosteloos inwisselen voor een nieuwe bij de dienst Bevolking.

Voor meer informatie kun je ook het volledige reglement raadplegen.

Wil je meer weten over gewestelijke parkeerkaarten, neem dan een kijkje op de website van het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zie ook: In welke sector/zone woon ik?, e-Loket, Bevolkingsdienst

Laatste verandering: 2017-06-09 13:58:09