elsene.be

Tentoonstellingen

EXPO BIS - Eerbetoon aan Jean Coquelet
EXPO BIS - Eerbetoon aan Jean Coquelet

EXPO BIS - Eerbetoon aan Jean Coquelet

EXPO BIS
"Jean Coquelet was van 1957 tot 1987 conservator van het Museum van
Elsene. Als denker en doener, dromer en gevoelsmens zorgde hij ervoor dat het Museum echt op de kaart werd gezet. Minder bekend is het feit dat hij, met zijn foto's
van naakten in de ruimte, zelf actief was in het artistieke veld." - Roger Pierre Turine
"Afkerig van elk verhullend esoterisme en van elke onverholen erotiek speelt
Coquelet een tweevoudig spel met de emotie: enerzijds het gevoel dat spontaan
door het naakte lichaam wordt opgewekt en anderzijds de emotie die voortvloeit
uit de door de fotografie gesuggereerde vormgeving." - Jacques Meuris


Praktische info

Erreur : le mois doit être entre 1 et 12